De boerderij

Midden in natuurgebied de Hargerpolder in Schoorl (Camperduin) ligt de ’Camperhoeve’. Onze mooie en gezellige oer Noord-Hollandse rietgedekte stolpboerderij waar wij koeien en schapen houden.

De boerderij waar al bijna 100 jaar door de familie Roozendaal geboerd wordt, is gebouwd rond 1850. In 1926 heeft de eerste ‘Roozendaal’ zich hier gevestigd en sindsdien zijn er op deze steeds melkkoeien en schapen gehouden. Waar de Hargerpolder vroeger de plek was waar het vee van vele kleine boeren graasde, hebben door de grote natuurwaarde die het gebied heeft  steeds meer percelen een natuurbestemming gekregen. Nu wordt er alleen extensief geboerd door een handjevol agrariërs.

Op de ‘Camperhoeve’ worden ongeveer 50 melkkoeien gehouden met het daarbij behorende jongvee. Verder hebben we zo’n 80 tot 100 schapen die in het voorjaar aflammeren.

De voor de veehouderij gebruikte bedrijfsgebouwen bestaan uit een Zuid-Hollandse stal, een ligboxenstal en een veldschuur die dienst doet als machineberging. Verder staat er op het erf een tevens uit 1850 stammende houten hooiberging.

De inmiddels noodzakelijke verbreding voor de ‘camperhoeve’ bestaat uit het verhuren van een appartement. Verder zijn er plannen om de hooiberging te verbouwen tot ontvangstruimte zodat we vanuit hier een boerderij-educatie programma kunnen gaan aanbieden aan geïnteresseerden. En zo zowel kinderen als volwassenen mee te nemen in de wereld van de moderne veehouder.