Energetische healing

Op de Camperhoeve kunt u een energetische healing ontvangen. U kunt hierbij kiezen voor een healing die gebaseerd is op het principe van Touch of Matrix® of voor een Reconnective Healing®.

Beide methoden gaan uit van het principe van de kwantumtheorie die zegt dat alles uit trilling bestaat (licht, informatie en energie) Beide methoden brengen balans en heelheid op alle niveau's: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. In essentie ontstaat ware heling door de verwijdering van een storing of blokkade die ons afgescheiden houdt van de perfectie van het Universum en onze goddelijke verbinding daarmee. Het is belangrijk dat u openstaat voor wat er gebeuren mag en zich focust op de verandering en niet op de oude klachten.

Het is aan de cliënt om te kiezen welke behandeling het beste bij hem of haar past.

Een Reconnective Healing® is een passieve vorm van behandeling waarbij de cliënt op de behandeltafel ligt en in aanraking wordt gebracht met de universele energie. Deze energie is intelligent en weet wat de cliënt nodig heeft om in balans te komen. Tijdens de behandeling ligt u met uw ogen dicht en laat u toe wat er gebeuren mag.  

Bij Touch of Matrix® is de cliënt meer actief tijdens de behandeling. Deze methode geeft voor cliënt en voor de behandelaar wat meer mogelijkheden om tot de oorzaak van de klacht door te dringen. Tijdens een healing op basis van het Touch of Matrix® (TOM) wordt de balans in het lichaam hersteld en worden blokkades opgeruimd zodat het zelfhelende vermogen van het lichaam weer volop werkt. Ook deze energetische healing methode gaat uit van het principe van de kwantumtheorie, nl. dat alles uit trilling (licht en informatie) bestaat. Tijdens een TOM-healing wordt u eerst bewust gemaakt van uw klacht, wordt u vervolgens gevraagd om duidelijk en positief te formuleren wat u wenst en wordt u verbonden met de ‘informatie’ die nodig is om uw wens te realiseren. De oude ‘informatie’ wordt verwijderd zodat het genezingsproces zijn eigen weg kan zoeken. Hierbij werken we vanuit de ‘Ware Ik’ van de cliënt en behandelaar. Onze ‘Ware Ik’ is ons meest wezenlijke deel, dat deel dat weet waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan, waarom we hier zijn en dat verbinding heeft met het ‘oneindige’. Het weet wat voor ons nodig is en zal er voor zorgen dat we dit krijgen. Door vanuit ons ‘Ware Ik’ te werken kunnen we sneller en gemakkelijker de blokkades die we opgebouwd hebben loslaten en wordt de gezonde balans hersteld. Deze methode is te gebruiken bij lichamelijke, psychische, emotionele en spirituele klachten. De behandeling vindt soms staand,soms zittend en soms liggend plaats.

Hoe gaat het in zijn werk?

Mocht u besluiten een energetische healing we willen ondergaan, dan ontvangt u een intake formulier. U wordt gevraagd dit intake formulier in te vullen en vóór de behandeling te retourneren.

We leggen in eerste instantie drie data vast voor behandeling. Mocht u na de eerste afspraak niet verder willen gaan met de behandeling bent u daar volledig vrij in.  Bij het intake formulier zit een verklaring waarin staat dat u de behandeling vrijwillig en voor eigen risico volgt. M.a.w.: het volgen van een energetische behandeling is geen vervanging van reguliere medische zorg. Er kunnen net als in de reguliere gezondheidszorg geen resultaten gegarandeerd worden.

Kleding: Draag comfortabele kleding, geschikt voor de tijd van het jaar. 

Tijd: Een energetisch healing duurt ongeveer 60-75 minuten.

Kosten: De prijs van een sessie is € 60,-. Voor 3 achtereenvolgende van te voren afgesproken sessies betaalt u € 150,-